Φωκυλίδης

Φωκυλίδης
Ελεγειακός ποιητής από τη Μίλητο (α’ μισό του 6ου αι. π.Χ.). Η ποίησή του έχει πολλά κοινά σημεία με του Ησίοδου, όπως τα εγκώμια της γεωργίας, η εξύμνηση της δικαιοσύνης, ο μισογυνισμός· μερικά αποσπάσματα θυμίζουν τον Θέογνι. Ο Φ. είχε τόσο μεγάλη εκτίμηση κατά την αρχαιότητα, ώστε στους ρωμαϊκούς χρόνους γράφτηκε με το όνομά του ένα γνωμικό ποίημα 230 στίχων, το oποίο έφτασε έως εμάς.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Φωκυλίδης — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Φωκυλίδη — Φωκυλίδης masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Φωκυλίδην — Φωκυλίδης masc acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Φωκυλίδου — Φωκυλίδης masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Φωκυλίδῃ — Φωκυλίδης masc dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ФОКИЛИД —    • Phocylĭdes,          Φωκυλίδης, гномический поэт из Милета, называемый обыкновенно современником Феогнида (ок. 530 г. до Р. X.), он писал гномы гекзаметрами и элегическим размером. Об обстоятельствах его жизни ничего не известно. Его… …   Реальный словарь классических древностей

  • ελεγεία — Ποιητική σύνθεση σε δίστιχα (ο πρώτος στίχος εξάμετρος, ο δεύτερος πεντάμετρος). Η ε. πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ιωνία κατά τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. και φαίνεται ότι αρχικά συνοδευόταν από αυλό (η λέξη έλεγος είναι αρμενικής ή φρυγικής καταγωγής… …   Dictionary of Greek

  • Πάνταινος — I (2ος αι. μ.Χ.). Χριστιανός φιλόσοφος των χρόνων του Κομμόδου· οι πληροφορίες για τη ζωή του και τη δράση του είναι ελάχιστες και αντιφατικές. Φιλόσοφος με στωικοπυθαγόρεια παιδεία, δίδαξε στην Αλεξάνδρεια, και θα μπορούσε ίσως να ταυτιστεί με… …   Dictionary of Greek

  • Φωκυλίδεω — Φωκυλίδεω̆ , Φωκυλίδης masc gen sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”